پرش به محتوا

نونوشته ها

معرفی کتاب

نو نوشته‌ها

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها پدیدآور  شاعر : الله‌ویسی ، استیره – شاعر : ناریه ، ساسان – شاعر : ساری‌اصلانی ، محمد – شاعر : نصراللهی ، مریم – شاعر : ابراهیمیان ، علی‌اکبر

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۵۶۵۰-۲۹-۹ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۲۵

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۹۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق