پرش به محتوا

 نوآوری باز پارادیم نوین مدیریت 

معرفی کتاب

نوآوری باز پارادیم نوین مدیریت

نوآوری – مدیریت نوآوری

پدیدآور  نويسنده : بیات ، پری

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۵۳۹-۳

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۶۵۸.۴۰۶۳

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۱۲۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق