پرش به محتوا

نغمه

معرفی کتاب

نغمه

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها قطعه‌های ادبی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : شیاسی ، ملیکا – نويسنده : خزلی ، احسان – نويسنده : نورمحمدبیگی ، آرمیتا – نويسنده : موسوی ، فاطمه‌سادات

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۲۷-۷ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲۰۸

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۵۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق