پرش به محتوا

نغمه های شیدایی

معرفی کتاب

نغمه‌های شیدایی

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  نويسنده : محمدی‌سرچشمه‌یی ، علیرضا

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۱۶-۹ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۶۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق