پرش به محتوا

نسیم شعر

معرفی کتاب

نسیم شعر

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : اسماعیلی ، زهرا – شاعر : امرایی ، اکبر – شاعر : اسماعیلی ، محمد – شاعر : علیپور ، عزت – شاعر : حیدری ، هوشنگ – شاعر : قبادی ، حجت – شاعر : حیدری ، غلامرضا – شاعر : رضائی ، حدیث – شاعر : علیزاده ، فرشته – شاعر : اخویان ، اکرم

ناشر  حوزه مشق تلفن

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۳۴-۵

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی ۸fa۱.۶۲۰۸

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۸۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق