پرش به محتوا

نجوای دلتنگی

معرفی کتاب

نجوای دلتنگی

قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  نويسنده : صیاد ، پدرام

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۹۷۲۹۸-۴-۷ تاریخ نشر  ۱۳۹۹۱۱۱۱

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۴۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق