پرش به محتوا

نبش قلب

معرفی کتاب

نبش قلب

قطعه‌های ادبی فارسی – قرن

۱۵ پدیدآور  شاعر : آری‌براری ، حمید

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۵۹۳-۵

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۱۰۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق