پرش به محتوا

 مهارت‌های زندگی (گام به گام برای بهتر شدن) 

معرفی کتاب

مهارت‌های زندگی (گام به گام برای بهتر شدن)

خودسازی مهارت‌های زندگی – جنبه‌های روان‌شناسی راه و رسم زندگی – جنبه‌های روان‌شناسی پدیدآور  نويسنده : اسماعیلی ، زهرا – نويسنده : بای ، محمدعلی – نويسنده : دریایی ، گلرخ – نويسنده : قاسمی ، رها – نويسنده : آزاد ، حلیمه – نويسنده : محمدی ، دنیا – نويسنده : رفیعی ، سمانه – نويسنده : ولی‌پور ، نسیبه – نويسنده : درخشان ، رویا – نويسنده : رفیعی ، زهرا ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۲۷۴-۳ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۲۲ قیمت   کد دیویی  ۱۵۸.۱ زبان کتاب  فارسی توضیحات  جلد ۱ – ۱۲۴ صفحه – تالیف – چاپ

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق