پرش به محتوا

منافع درخت

معرفی کتاب

منافع درخت

فراورده‌های چوبی حفاظت محیط زیست – داستان جنگل و جنگل‌داری – حفاظت – داستان درخت‌ها – داستان پدیدآور  نويسنده : محمدی ، محمدحسام – تصويرگر : رشیدایی ، سودا

ناشر :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۳۰۰-۹ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۲۲

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق