پرش به محتوا

 معاد جسمانی غزالی و ابن‌سینا 

معرفی کتاب

معاد جسمانی غزالی و ابن‌سینا

معاد فلسفه اسلامی ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله، ۳۷۰ – ۴۲۸ ق. – نقد و تفسیر غزالی، احمدبن‌محمد، – ۵۲۰ق. – نقد و تفسیر غزالی، محمدبن محمد، ۵۰۵ – ۴۵۰ق. – دیدگاه درباره معاد ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله، ۳۷۰ – ۴۲۸ ق. – دیدگاه درباره معاد

پدیدآور  نويسنده : شیرعلی‌زاده ، رامین

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۵۶-۷

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی ۱۸۹.۱

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۱۴۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق