پرش به محتوا

 مشارکت دانش‌آموزان در تصمیم‌گیری امور مدرسه با انگیزش پیشرفت و خود نظم‌جویی

معرفی کتاب

مشارکت دانش‌آموزان در تصمیم‌گیری امور مدرسه با انگیزش پیشرفت و خود نظم‌جویی- قرن ۱۴

پدیدآور  نویسنده : مرضیه علی نژاد

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۲۹۴-۱ تاریخ نشر ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۰۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق