پرش به محتوا

مداد رنگی

معرفی کتاب

مداد رنگی

– مجموعه‌ها داستان‌های کوتاه فارسی – قرن

۱۴ پدیدآور  نويسنده : رحیمی‌خویی ، لیدا

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۶۰-۲

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۳۰۲

قیمت

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  ملارد – تهران

توضیحات  جلد – ۱۳۲ صفحه –

تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق