پرش به محتوا

 محیط‌زیست و توسعه پایدار در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی

معرفی کتاب

محیط‌زیست و توسعه پایدار در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی

آموزش ابتدایی – ایران – کتاب‌های درسی – ارزشیابی – نمونه‌پژوهی محیط زیست و کودکان – ایران – نمونه‌پژوهی آموزش محیط زیست – ایران – راهنمای آموزشی (ابتدایی) حفاظت محیط زیست – ایران – راهنمای آموزشی (ابتدایی)

پدیدآور  نويسنده : نجفی ، سهراب – نويسنده : شیری ، کبری

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۹۱-۸

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۲۰۱

کد دیویی  ۳۷۲.۹۵۵

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۸۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق