پرش به محتوا

محکوم به زوال

معرفی کتاب

محکوم به زوال

داستان‌های فارسی – قرن ۱۵

پدیدآور  نويسنده : کریم‌آقائی ، سحر

ناشر  حوزه مشق تلفن

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۵۲۲-۵

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران توضیحات  جلد – ۱۱۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق