پرش به محتوا

محدوده ی ممنوع قلبم

معرفی کتاب

محدوده‌ی ممنوع قلبم

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  نويسنده : مهدی‌نیا ، فاطمه

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۳۲-۹ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۳۰۲ قیمت   کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی توضیحات  جلد – ۳۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق