پرش به محتوا

متروپل

معرفی کتاب

متروپل

داستان‌های فارسی – قرن ۱۵

پدیدآور  نويسنده : هاشمی ، فاطمه

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۵۹۱-۱

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۲۰۱

کد دیویی ۸fa۳.۶۲

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۱۳۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق