پرش به محتوا

مترسک های ترسو

معرفی کتاب

مترسکهای ترسو

شعر فارسی – قرن ۱۴ پدیدآور  شاعر : امینی ، سیده‌سهیلا

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۸۸۰-۱۰-۶ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۰۶

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۶۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق