پرش به محتوا

مبتلا

معرفی کتاب

مبتلا

قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها پدیدآور  نويسنده : سامعی‌فر ، مینا – نويسنده : حسینی ، مهدی – نويسنده : طاهری ، ضعیف‌نون – نويسنده : کریمی ، فاطمه – نويسنده : ابراهیم‌زاده ، مائده

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۳۸-۳

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۲۲۱

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲۰۸

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۷۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق