پرش به محتوا

مبانی قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

معرفی کتاب

مبانی قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۱۸ – پیام‌ها و سخنرانی‌ها قرآن و علوم خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۱۸ – دیدگاه درباره قرآن معنویت – جنبه‌های مذهبی – اسلام ایران – تاریخ – انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ – جنبه‌های قرآنی خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۱۸ – دیدگاه درباره جمهوری اسلامی ایران

پدیدآور  نويسنده : یاری ، وحید – نويسنده : محمدی ، حانیه

ناشر :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۹۷۳۲۳-۶-۶ تاریخ نشر  ۱۳۹۹۱۲۰۵

کد دیویی  ۹۵۵.۰۸۴۴ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد ۱ – ۱۰۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق