پرش به محتوا

ماهک من

معرفی کتاب

ماهک من

شعر منثور فارسی – قرن ۱۴ شعر فارسی – قرن

۱۴ پدیدآور  شاعر : نیک‌سرشت ، زهرا

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۷۹۳-۴۸-۲ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۹۰۸

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۴۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق