پرش به محتوا

لحظه ای عشق یک عمرشعر

معرفی کتاب

لحظه‌ای عشق یک عمر شعر

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : کاظمی ، حسین

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۱۵-۲ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۳۰۲ قیمت کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی توضیحات  جلد – ۸۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق