پرش به محتوا

قصه های شنیدنی برای کودکان ایران

معرفی کتاب

قصه‌های شنیدنی برای کودکان ایران

داستان‌های کوتاه فارسی

پدیدآور  نويسنده : خسروی‌فرد ، پروین – نويسنده : ملایی‌کندلوسی ، مانی – نويسنده : خسروی‌لرگانی ، النا – نويسنده : حق‌دان ، هاجر

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۷۲-۷ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲ زبان کتاب  فارسی

محل نشر  تهران

توضیحات  جلد – ۳۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق