پرش به محتوا

قاف

معرفی کتاب

قاف

یادداشت‌ها نثر فارسی – قرن ۱۵ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : اسدالهی ، آتوسا – نويسنده : سپهری ، امیرعلی – نويسنده : اکسیر ، مریم – نويسنده : رحمدلی ، عرفان – نويسنده : بندرنشین ، هانیه

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۴۷۷-۸ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۴۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق