پرش به محتوا

قافیه های نگران

معرفی کتاب

قافیه‌های نگران

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها قطعه‌های ادبی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : صادقی‌نعل‌کنانی ، عباس – نويسنده : جعفریان ، طاهره – نويسنده : عارفی‌نژاد ، فاطمه – نويسنده : رباط‌جزی ، تکتم – نويسنده : اسلاملو ، مهرنوش

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۸۸۰-۶۹-۴ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۰۶

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۱۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
حساب کاربری
0
سبد خرید
جستجو
حوزه مشق