پرش به محتوا

قاب نگاه

معرفی کتاب

قاب نگاه

داستان‌های کوتاه فارسی – قرن ۱۵

پدیدآور  نويسنده : صدرآبادی‌حقیقی ، مهسا

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۵۲۳-۲

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۲۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق