پرش به محتوا

فنجان پر از شعر حلالت باشد

معرفی کتاب

فنجان پر از شعر حلالت باشد

شعر فارسی – قرن ۱۵

پدیدآور  نويسنده : جعفریان ، طاهره –

نويسنده : خوشنامی ، مختار

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۵۶۷-۶

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۸۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق