پرش به محتوا

فرهنگ دیپلماتیک

معرفی کتاب

فرهنگ دیپلماتیک

(واژه‌نامه حقوقی اقتصادی و نظامی سیاسی)

(فارسی به ارمنی – ارمنی به فارسی)

دیپلماسی – واژه‌نامه‌ها – ارمنی زبان ارمنی – واژه‌نامه‌ها – فارسی فارسی – واژه‌نامه‌ها – ارمنی

 

پدیدآور  نويسنده : آفیان ، واهاگن

 

ناشر  حوزه مشق

 

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۵۷۳-۷

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۳۲۷.۰۳

زبان کتاب  ارمنی/فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۴۰۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق