پرش به محتوا

فانوس های آبی خیال

معرفی کتاب

فانوس‌های آبی خیال

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : حسین‌زاده ، حوریا – شاعر : گرجی‌فریمانی ، غلامرضا – شاعر : نیکزاده ، سارا – شاعر : اخلاقی ، مریم

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۸۸۰-۴۲-۷ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۸۱۵

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۶۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق