پرش به محتوا

غزل و غزال

معرفی کتاب

غزل و غزال

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : صفایی‌امرایی ، بهمن

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۳۲۶-۹ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۵۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق