پرش به محتوا

غزل های بهار

معرفی کتاب

غزل‌های بهار

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  نويسنده : انصاری ، فاطمه

ناشر :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۹۷۲۹۸-۹-۲ تاریخ نشر  ۱۳۹۹۱۱۱۱

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۹۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق