پرش به محتوا

غرق دریا

معرفی کتاب

غرق دریا

داستان‌های فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  نويسنده : بختیاری ، هیدی

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۱۲۳-۴ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۶۸۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق