پرش به محتوا

 علی و خواسته‌های اشتباه 

معرفی کتاب

علی و خواسته‌های اشتباه

دوستی – داستان مهارت‌های اجتماعی در کودکان – داستان کودکان – راه و رسم زندگی – داستان شاگردان – داستان داستان‌های فارسی

پدیدآور  نويسنده : خوشه‌گیر ، یاشار

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۳۹۳-۱ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۲۲

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق