پرش به محتوا

عقاید یک نویسنده

معرفی کتاب

عقاید یک نویسنده

داستان‌های یادداشت‌گونه فارسی

پدیدآور  نويسنده : فتاحیان ، مریم

ناشر :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۹۷۲۹۸-۸-۵ تاریخ نشر  ۱۳۹۹۱۱۱۱

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۶۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق