پرش به محتوا

عشق نافرجام

معرفی کتاب

عشق نافرجام

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : مهدیان ، مجتبی

ناشر :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۲۸-۲ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۶۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق