پرش به محتوا

عرفان عشق

معرفی کتاب

عرفان عشق

شعر فارسی – قرن۱۴

پدیدآور  شاعر : خسروی‌فرد ، پروین

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۱۴۰-۱

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۳۰۲

قیمت

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  ملارد – تهران

توضیحات  جلد – ۱۰۴ صفحه

– تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق