پرش به محتوا

عاشقانه های یک مرغ فروش

معرفی کتاب

عاشقانه‌های یک مرغ‌فروش

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  نويسنده : امیری ، محمد

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۵۶۵۰-۶۸-۸ تاریخ نشر

۱۴۰۰۱۱۳۰ کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۹۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق