پرش به محتوا

عاشقانه های کاغذی

معرفی کتاب

عاشقانه‌های کاغذی:

شعر نو و شعر کوتاه  شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : بختیاری ، مژگان – شاعر : رحیم‌پور ، زهرا – شاعر : فلاحی ، نوید – شاعر : قراجه‌داغی ، علی – شاعر : نادری ، فاطمه – شاعر : نجفوند ، سمانه – شاعر : عباسی‌مرادحاصلی ، مهدی

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۹۷۵۷۲-۶-۰ تاریخ نشر  ۱۳۹۹۱۲۰۵

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۰۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق