پرش به محتوا

طو

معرفی کتاب

طو

شعر فارسی – قرن ۱۵

پدیدآور  شاعر : لشکری ، میثم

ناشر  حوزه مشق تلفن

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۰۱-۷

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۲۰۱

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۳۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق