پرش به محتوا

طلوع یک پروانه

معرفی کتاب

طلوع یک پروانه

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : حسین‌زاده ، حوریا – نويسنده : گرجی‌فریمانی ، غلامرضا – نويسنده : نیکزاده ، سارا – نويسنده : اخلاقی ، مریم – نويسنده : ندری ، حسین

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۷۹۳-۰۳-۱ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۹۰۸

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۸۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق