پرش به محتوا

 طرح لبخندش

معرفی کتاب

طرح لبخندش

شعر فارسی – قرن ۱۵

پدیدآور  شاعر : آقائی ، صبا

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۹۹-۴

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۲۰۱

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۹۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق