پرش به محتوا

صدای مبهم

معرفی کتاب

صدای مبهم

قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۵ شعر فارسی –

پدیدآور  شاعر : فتحی‌نسب ، فرین –

ويراستار : دستاری ، ملیکا

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۳۹-۰

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳   کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۸۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق