پرش به محتوا

شور نی

معرفی کتاب

شور نی

داستان‌های کوتاه فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  نويسنده : غفاری ، محبوبه

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۹۷۲۹۸-۱-۶ تاریخ نشر  ۱۳۹۹۱۱۱۱

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۵۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق