پرش به محتوا

شهاب‌سنگ‌های عاشقی 

معرفی کتاب

شهاب‌سنگ‌های عاشقی

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : تیموری ، محمد

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۷۹۳-۴۱-۳

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۲۲۱

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۸۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق