پرش به محتوا

شعر های کاغذی

معرفی کتاب

شعرهای کاغذی

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها پدیدآور  شاعر : عبدالهی ، ندا – شاعر : کرمی ، الناز – شاعر : مافی ، مریم – شاعر : صالحی ، شیوا – شاعر : حلاجی ،المیرا

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۳۶۱-۰ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۸۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق