پرش به محتوا

شعر های باران زده

معرفی کتاب

شعرهای باران‌زده

 

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : الله‌ویسی ، ستاره – شاعر : صالحی‌نژاد ، الیاس – شاعر : غنی‌پور ، علیرضا – شاعر : بذری ، شیرین – شاعر : رحیم‌زاده ، سمیرا

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۹۴۸-۵۴-۷ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۱۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۵۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق