پرش به محتوا

شش ستون کتاب

معرفی کتاب

شش ستون کتاب

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها پدیدآور  شاعر : رازقی ، زهرا – شاعر : باقری ، فاطمه – شاعر : حسینی ، سیده‌زینب – شاعر : حسینی ، راضیه – شاعر : شهیدی ، زهرا – شاعر : اسماعیل‌وندی ، پیمان

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۵۶۵۰-۰۲-۲ تاریخ نشر ۲۵ ۱۴۰۰۱۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۰۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
حساب کاربری
0
سبد خرید
جستجو
حوزه مشق