پرش به محتوا

 شاه‌نشین چشم من 

معرفی کتاب

شاه‌نشین چشم من

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : صانع‌نژاد ، مه‌سیما –

شاعر : کرداریان ، سحر – شاعر : جون‌بخش ، فاطمه – شاعر : شیخ ، فاطمه

ناشر: حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۳۰۶-۱ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۲۲

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۸۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق