پرش به محتوا

شاعران آبان

معرفی کتاب

شاعران آبان

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : رحیمی ، پریا – شاعر : آذین‌نیا ، شهرام – شاعر : عباسی ، طیبه – شاعر : علیزاده ، مجتبی – شاعر : مرادی‌ ، اکرم – شاعر : احمدنژاد ، سیدشاهین – شاعر : اعتمادی ، مرضیه – شاعر : علیزاده ، زهرا – شاعر : نبیئی ، عارف – شاعر : جعفری ، دانیال – شاعر : اعلمی ، هاجر – شاعر : خسروی‌فرد ، پروین – شاعر : باغبانی ، هانیه‌سادات

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۸۴-۰

تاریخ نشر ۱۴۰۱۱۲۲۱

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۱۱۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق