پرش به محتوا

شاعرانگی حوا

معرفی کتاب

شاعرانگی حوا

شعر فارسی – قرن

۱۴ پدیدآور  شاعر : شعار ، نازیلا

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۷۵-۶ تاریخ نشر ۱۴۰۰۱۱۳۰ کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی توضیحات  جلد – ۸۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق