پرش به محتوا

شاعرانه های دیبا

معرفی کتاب

شاعرانه‌های دیبا

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : یاری ، فائزه

ناشر: حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۵۶۵۰-۹۳-۰ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۱۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۶۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق